تمامی قطعات در بدو ورود به مجموعه روند زیر را طی میکنند تا بدست متخصصین سطح برسند و طبق اطلاعات جمع آوری شده روش فرایند (Working Process (WP مناسب تجویز می گردد.

 1. پذیرش قطعه

  واحد بازرگانی پس از مذاکره و هماهنگی اقدام به دریافت قطعه و انجام پذیرش آن می کند. پذیرش قطعه شامل دریافت کلیه اطلاعات فنی و کاربردی قطعه و دسته بندی سفارشات بر اساس نظم سازمانی تعیین شده قبلی می باشد.در این مرحله هر قطعه کدبندی شده و پس از آن بجز واحد بازرگانی هیچ واحدی اطلاعات مشتری را در دسترس ندارد و اطلاعات کاملا محرمانه باقی می ماند. سپس قطعه با شماره شناسه مربوطه وارد کارگاه می گردد.

 2. تهیه و تنظیم فرم تایید اطلاعات قطعه

  در این مرحله واحد بازرگانی وظیفه دارد کلیه اطلاعات جمع آوری شده مربوط به قطعه را به اطلاع مشتری برساند و تاییدیه بگیرد.این اطلاعات شامل اطلاعات فنی و غیر فنی می باشد. اهمیت این مرحله اینست که چنانچه اطلاعات تایید نشده باشند و شک و شبهه ای وجود داشته باشد مراحل WP نویسی و تجویز فرایند میتوانند دچار مشکل شوند.پس برای اطمینان خاطر و حفظ اصول و سیاست های شرکت انجام این مرحله ضروری است.

 3. تاییدیه واحد فنی

  الزامیست هر یک از مراحل پس از تایید واحد فنی تکمیل گردد.این تاییدیه به منظور عدم وجود هرگونه کاستی در اطلاعات و یا شبهه در تفاسیر موجود می باشد.پس از این مرحله تمام موارد مورد نیاز جهت تنظیم PDS (فرم اطلاعات فنی تخصصی قطعه) فراهم شده است.

 4. تنظیم فرم PDS

  دنیای پوشش دهی پیشرفته با دیگر حیطه های مهندسی تفاوت زیادی دارد.به دلیل حساسیت های موجود و اثرگذاری تمام ایتم های بزرگ و کوچک بر نتیجه کار وجود اطلاعات فنی تخصصی قطعه قبل از شروع به کار اهمیت زیادی دارد. تیم فنی مهندسی آذرخش وظیفه خود می داند به تمام نکات اثر گذار بر پوشش دهی توجه کند و قبل از شروع به کار تمام این اطلاعات را  در صورت اطلاع از خود مشتری و در غیر اینصورت با تحقیق و جست و جو خود جمع آوری کند. در اصل این اطلاعات پایه اصلی WP است و مستقیما بر روش و پارامتر های پوشش دهی اثر دارد.این فرم شامل اطلاعاتی تاریخچه ای قطعه اعم از تنش پسماند،مود های تنشی  تحت کار، دمای کاری،سیکل عملیات حرارتی،سختی پایه ، عوامل خورنده موجود حین استفاده و هم چنین بسیاری اطلاعات ریز دیگر است که تحت نظر متخصصان سطح و پوشش دهی برای هر قطعه بصورت جداگانه گردآوری می شود.

 5. تهیه و تنظیم DMR 

   هر قطعه در ابتدای کار و قبل از شروع عملیات بصورت دقیق اندازه گیری ابعادی می شود و ابعاد و زوایای تمام محل های حساس و کلیدی قطعه ثبت می گردد.این عملیات بعد از اتمام کار تکرار می شود تا اطمینان حاصل شود در محدوده مجاز ابعادی مدنظر مشتری کار انجام شده است و هیچ گونه نگرانی از این بابت وجود نداشته باشد.

 6. تهیه و تنظیم STR   

 7. در صورت نیاز به انجام هرگونه تست های بیشتر بر قطعه از جمله کوانتومتری،XRF و … با اطلاع مشتری قطعه به آزمایشگاه های معتبر از پیش تعیین شده ارسال شده و تست های مورد نیاز انجام می پذیرد. نتایج این تست ها در فرم مذکور قید می گردد و تا انتهای مراحل پوشش دهی به پرونده قطعه الصاق می گردد.
 8. تهیه و تنظیم WP

  فرم WP شامل اصلی ترین و ریز ترین اطلاعات روند و مراحل پوشش دهی می باشد. این فرم توسط مسول واحد فنی مجموعه تهیه و تجویز می گردد و اپراتور و دیگر متخصصین ملزم هستند براساس نکات این فرم روند پوشش دهی را طی کنند. هم چنین واحد QC وظیفه چکاپ صحت انجام مراحل و شرایط کاری را دارد.بدیهی است هر قطعه با توجه به خواص و اهداف مورد نظر خود WP مربوط به خود را دارد. اگرچه این سلسله مراتب پروسه ای سخت و حساس را برای واحد فنی و تخصصی رقم میزند اما اطمینان صد در صدی می دهد که نتیجه مطلوب حاصل خواهد شد.همانطور که در بزگترین شرکت های پوشش دهی دنیا این روند مرسوم است،آذرخش نیز این روند را سرلوحه کار خود قرار داده و از نتیجه حاصله اطمینان دارد.

 9. ایستگاه های QC

  واحد کنترل کیفی طی پروتکل از پیش تعیین شده هر یک از ایستگاه های QC را بصورت گردشی و ثابت مورد بررسی قرار می دهد و با ثبت لحظه ای تغییرات سعی در کنترل فرایند و گام برداشتن در مسیر درست را دارد.این ایستگاه ها بر اساس استاندارد های جهانی کنترل فرایند تعیین شده است و رکورد تمام این بررسی ها در واحد کنترل کیفی ثبت و ضبط می گردد. رونوشتی از پارامتر های کنترل شده حین فرایند و خارج از فرایند در انتها به همراه قطعه ارسال می گردد و هم چنین نکات مهم و راهبردی برای کارکرد بهتر قطعه پوشش داده شده به ریپورت الصاق می گردد.