واحد آزمایشگاه به هدف اندازه گیری پارامتر های مختلف پوشش و کسب اطمینان از نتیجه مطلوب راه اندازی شده است تا با ارایه نتایج تست های استاندارد مرسوم  مختص هر فرایند، در بهبود کیفیت نقش کلیدی داشته باشد.

به هر قطعه در بدو ورود به مجموعه یک عدد TEST PIECE نسبت داده می شود و تا انتهای عملیات این نمونه های شاهد قطعه را همراهی می کنند. کلیه تست های کنترلی بر نمونه ها انجام می پذیرد تا هیچ گونه آسیبی به قطعه اصلی نرسد.بدیهی است هر قطعه با جنس و گرید آلیاژی خاص، نمونه شاهد مختص به خود را دارد تا بتوان نزدیک ترین نتیجه را از بررسی نمونه شاهد گرفت.

سختی سنج راکول c

سختی سنجی راکول یکی از چهار روش متداول برای انجام آزمايش سختی فرورفتگی يا سختی نفوذی است. در این روش سختی سنجی ابزاری وجود دارد که با استفاده از آن می توان سختی را مستقیماً خواند. اساس کار این روش اندازه گیری اختلاف عمق نفوذ در ماده است.

در روش سختی سنجی راکول ابزاری وجود دارد که با استفاده از آن می توان سختی را مستقیماً خواند. اساس کار این روش اندازه گیری اختلاف عمق نفوذ در ماده است. متداول ترین آزمون سختی در ایالات متحده آزمایش راكول بوده است. دلیل این امر سرعت، عدم امكان بروز خطا از طرف شخص، قابلیت تشخیص تغییرات كوچك سختی در فولاد سخت شده و كوچك بودن اندازه فرورفتگی است به طوری كه قطعات عملیات حرارتی شده نهایی می توانند بدون صدمه دیدن آزمایش شوند.

همان طور که گفته شد، در این آزمایش از عمق فرورفتگی تحت بار ثابت به عنوان مقیاسی برای سختی استفاده می شود. ابتدا یک نیروی اولیه اعمال می شود. این بار نیاز به آماده كردن سطح را به حداقل رسانده و تمایل به ایجاد فرورفتگی یا برآمدگی توسط سنبه را كم می كند. سپس بار اصلی وارد شده و عمق فرورفتگی به طور خودكار ثبت می شود. سپس بار اصلی از روی قطعه برداشته شده و تا نیروی اولیه کاهش داده می شود.

عموما دو نوع سختی سنج راکول وجود دارد. نوع معمولی که برای مقاطع نسبتا ضخیم و نوع سطحی که برای مقاطع نازک به کار می رود. بار اولیه در سختی سنج راکول معمولی 10Kg و در سختی سنج سطحی 3Kg می باشد.

در روش راکول انواع فرو رونده و نیروهای مختلف را می توان به کار برد و هر ترکیب از این دو معرف مقیاس راکول مخصوصی است. در اکثر موارد برای اندازه گیری سختی فلزات از سه روش زیر بیشتر استفاده می شود:

راکول A

که نیروی 60 کیلوگرم را اعمال می کند.

راکول B 

که نیروی 100 کیلوگرم را اعمال می کند.

راکول C

که نیروی 150 کیلوگرم را اعمال می کند.

سختی قطعات و سمپل ها توسط سختی سنج راکول C  در واحد آزمایشگاه مورد سختی سنجی قرار می گیرند.
میکرو سختی سنجی به روش ویکرز

در روش میکرو ویکرز از فرورونده (Indenter) الماسه‌ای که شکل آن به صورت هرمی مربع القاعده با زاویه راس °136 استفاده می‌شود. الماسه با یک نیروی مشخص بر سطح نمونه نفوذ می‌کند و اثری به شکل مربع مستطیل که دارای قطر‌های d1 و d2 می‌باشد به وجود می‌آورد.عدد سختی میکرو ویکرز و یا ویکرز ( HV ) از تقسیم نیرو به سطح اثر ( F/A ) به دست می‌آید که نیرو بر حسب کیلوگرم‌نیرو (Kgf) و سطح بر حسب میلی‌متر مربع (mm2 ) محاسبه می‌شود. با استفاده از روابط هندسی (با توجه به ابعاد مشخص هرم فرورونده) می‌توان مقدار سطح اثر(A) را به اندازه قطر‌های اثر ربط داد،و با این‌کار به جای سطح اثر می‌توانیم از مقدار متوسط قطر‌ها در فرمول استفاده کنیم. در مقادیر سختی سنجی گزارش شده حتماً باید مقدار نیرو را در گزارش عدد سختی ذکر کنیم. به عنوان مثال HV0.3 با HV0.5 به علت اعمال نیروی متفاوت قابل مقایسه نیستند .

اثر ایجاد شده توسط ایندنتور ویکرز دستگاه میکرو سختی سنج در دو فاز متفاوت

با استفاده از سیستم اپتیک دستگاه میکرو سختی سنج و بزرگنمایی های بالا می‌توان ریز‌ساختار فلز را مشاهده و سختی فازهای موجود در ریز‌ساختار را اندازه گیری نمود. بسیاری از فازها در ریز‌ساختار متالورژیکی از نظر رنگ و شکل فاز شبیه به هم هستند و بهترین راه برای تمایز آن‌ها استفاده از تست میکروسختی سنجی است.به کمک میکرو سختی سنجی ویکرز می‌توان اثرهای بسیار ریز بر روی فازها ایجاد کرد که قطر این اثرها در حد میکرون می‌باشد. ابعاد دانه‌ها در فلزات از چند میکرون تا چند ده میکرون می‌باشد که در نتیجه می‌توان با استفاده از تنظیم نیروی مناسب، سطح اثر را به گونه‌ای تنظیم کرد که در داخل فاز مورد نظر قرار بگیرد.

کالوتست سنجش ضخامت پوشش

کالو تست که به عنوان دستگاه تست توپ یا تستر ضخامت پوشش نیز شناخته می شود ، دستگاهی ، ساده و ارزان است که برای اندازه گیری ضخامت پوشش ها استفاده می شود. پوشش هایی با ضخامتهای معمول بین 0.1 تا 50 میکرومتر ، مانند پوشش های بخار فیزیکی (PVD) یا روکش های بخار شیمیایی (CVD) ، در بسیاری از صنایع برای بهبود خصوصیات سطح ابزارها و قطعات استفاده دستگاه از یک نگهدارنده برای آزمایش سطح استفاده می کند و یک کره فلزی با قطر شناخته شده است که توسط یک شفت چرخان متصل به یک موتور متصل به یک موتور در حالی که خمیر الماس در قسمت تماس با آن چرخیده شده است بر روی سطح چرخانده می شود. کره برای مدت زمان کوتاهی چرخانده می شود (کمتر از 20 ثانیه برای ضخامت 0.1 تا 5 میکرومتر) اما به دلیل ساینده بودن خمیر الماس این زمان کافی برای پوشیدن دهانه از طریق پوشش های نازک است.

ضخامت قطعات و سمپل ها توسط این دستگاه در واحد آزمایشگاه مورد اندازه گیری قرار می گیرند.