ایجاد پوشش های سرامیکی با استحکام بالا بر روی ابزارها و قالبها، می تواند عمرکاری آن را تا چند برابر افزایش دهد. پدیده هایی مانند سایش، فرسایش و خوردگی با استفاده از پوششهای مقاوم، به شدت کاهش می یابد. صرفه جویی اقتصادی، کاهش استهلاک دستگاه، کاهش مصرف مواد روانکار از جمله مزیت های استفاده از این گونه پوشش ها می باشد. این پوشش های میکرو و نانوساختار، با استفاده از روش های پیشرفته ای قابل اعمال بر روی سطح انواع قطعات و قالب ها می باشد. شرکت آذرخش افتخار دارد که خدمات نامبرده را برای صنایع کشور به طور حرفه ای فراهم آورد.